Podziękowanie 

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Pakość,

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w drugiej turze wyborów burmistrza Pakości oraz osobom, które przekazywały mi wszelkie wyrazy wsparcia i życzliwości. Swoje słowa podziękowania kieruję również do osób, które przez szesnaście lat mojej pracy na rzecz naszego samorządu na stanowisku burmistrza Pakości dzielili ze mną troskę i poczucie odpowiedzialności za naszą Wspólnotę.

Gmina Pakość jest dzisiaj jednostką samorządową posiadającą dobrą pozycję w regionie, a nasze osiągnięcia są cenione i dostrzegane w środowisku samorządowym. Udało nam się zbudować wizerunek gminy otwartej, sprawnie zarządzanej, potrafiącej podejmować się realizacji najtrudniejszych wyzwań. Stan finansów publicznych naszej gminy, po dokończeniu trwających obecnie inwestycji, pozwala na planowanie i realizację kolejnych zadań i wypełniania oczekiwań mieszkańców. Życzę Pakości oraz wszystkim naszym sołectwom dalszego, zrównoważonego rozwoju, ponieważ wszyscy zasługujemy na ciągłe polepszanie warunków życia oraz wzrost znaczenia miejsca, w którym żyjemy. Ta zasada była dla mnie drogowskazem przez wszystkie lata kierowania Gminą.         

Dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, za udzielenie mi zaufania do kierowania gminą przez szesnaście lat, radnym wszystkich kadencji, w szczególności podzielającym mój sposób postrzegania i rozwiązywania spraw samorządowych, sołtysom, osobom funkcyjnym, urzędnikom Urzędu Miejskiego w Pakości i jednostek podległych oraz najbliższym współpracownikom. W sposób bardzo szczególny dziękuję mojej najbliższej rodzinie.

 

                                                                                                                                                      Pozdrawiam

                                                                                                                                                   Wiesław Kończal

 

Pakość, 5 listopada 2018