Aktualności 

Spotkanie z kandydatem na Burmistrza Pakości

sptkanie wyborcze samorządność

Ruszamy...

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność w Pakości Pan Andrzej Zieliński złożył do Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości nazwiska piętnastu kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Pakości w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 roku. Odbyło się też pierwsze spotkanie KWW Samorządność w Pakości, na którym omówiono sprawy organizacyjne. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Komitet zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Kończala, dotychczasowego burmistrza w wyborach na Burmistrza Pakości.

Roboty w samorządzie nigdy nie zabraknie

   Jest lato, w gminie prowadzone jest wiele inwestycji. Solą w oku jest jednak stan Rynku i ulicy św. Jana. Pytania mieszkańców, budzi też oddana niedawno ścieżka z Pakości do Aleksandrowa, która została wykonana tylko w połowie. Z burmistrzem Wiesławem Kończalem rozmawiamy o drogowych inwestycjach.

WK burko

 Panie Burmistrzu, od ilu lat gmina zabiega w Urzędzie Marszałkowskim o modernizację drogi wojewódzkiej Pakość Strzelno? Ile czasu czekaliście na to, by uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję?

Na początek małe sprostowanie: nie możemy mówić o dofinansowaniu, ponieważ droga, o której mówimy jest od kilkudziesięciu lat drogą wojewódzką, a więc jej właścicielem jest Samorząd Województwa, który zarządza tą drogą za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich i jako taka, w tak szerokim zakresie może być remontowana czy przebudowywana właśnie przez właściciela. Jej specyficzną cechą jest to, że zaczyna się i przebiega właśnie przez centrum Pakości, a kończy na obrzeżach Strzelna. To dlatego gmina Pakość przed kilku już laty rozpoczęła usilne zabiegi o przebudowę tej drogi, z uwagi na występujące problemy z podziemną infrastrukturą komunalną, intensywne, nasilające się co roku i uciążliwe dla mieszkańców natężenie ruchu przejeżdżających nią pojazdów, no i oczywiście ze względu na konieczność przebudowy nieco archaicznego, jak na dwudziesty pierwszy wiek, centrum miasta. Powodów zbiegło się zatem co najmniej kilka, a decyzje w tak ważnej kwestii, z uwagi na konieczność zaangażowania znacznych środków, nie należą do łatwych i prostych. Stąd też trzeba było wiele zabiegów i starań, by przekonać właściwe osoby do podjęcia tej decyzji. Wreszcie się udało.

Inwestujemy z pozyskanych pieniędzy

O finansowej kondycji, pozyskiwanym finansowym wsparciu i modzie na piłkę nożną – z burmistrzem Pakości Wiesławem Kończalem rozmawia Renata Napierkowska

Panie burmistrzu, na portalu społecznościowym dostrzegłam ostatnio kilka informacji dotyczących pozyskania przez Gminę Pakość finansowego wsparcia Państwa budżetu. Czego ono dotyczy?

Staramy się informować mieszkańców o naszych poczynaniach w każdy możliwy sposób. W tym przypadku chodzi o informacje opublikowane przez służby prasowe Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które my również rozpowszechniliśmy, a dotyczące środków unijnych na wsparcie inicjatyw związanych z powstawaniem nowych miejsc przedszkolnych oraz budową i przebudową ścieżek rowerowych. Jest to efekt kilkuletnich prac nad projektem budowy nowego przedszkola oraz odcinaka ścieżki rowerowo-pieszej w kierunku Piechcina. Przedtem informowaliśmy o wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej Pakość- Strzelno. W sumie nasz budżet zasilony zostanie ładną kwotą pieniędzy, ale przed nami jeszcze wiele pracy. To nie jest tak, że ktoś przesyła do Gminy pieniądze w paczce z dopiskiem „no to sobie budujcie”.

Wykaz przedsięwzięć planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022

 1. Budowa budynku wielorodzinnego w ramach Programu Mieszkanie+ przy ul. Mikołaja w Pakości – wydzielenie lokali komunalnych i lokali socjalnych;
 2. Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci – zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Noteć na odcinku od ul. Żabej do ul. Łazienkowej w Pakości;
 3.  Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych – budowa kanalizacji oraz przebudowa nawierzchni dróg, instalacja oświetlenia;
 4.  Budowa świetlicy wiejskiej z centrum rekreacyjnym pn. Baza Morsów na plaży w Jankowie – przygotowanie infrastruktury na potrzeby mieszkańców uprawiających „morsowanie”;
 5.  Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Św. Jana w Pakości na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego;
 6.  Zagospodarowanie terenów wokół Przedszkola w Pakości wraz z budową parkingów i przebudową dróg dojazdowych;
 7.  Budowa żłobka przy Przedszkolu Miejskim w Pakości – planuje się pozyskać środki z programu rządowego Maluch+;
 8.  Budowa stałej sceny wraz z siedziskami przy Centrum Informacji Turystycznej w Pakości;
 9.  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu;
 10.  Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji w Pakości;
 11.  Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w kierunku Mielna;
 12.  Budowa kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Pakości i ulicach przyległych;
 13.  Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce.

Planujemy, inwestujemy, dbamy

Szanowni Państwo,

  Realizowane przez nas inwestycje, to efekt wsłuchiwania się w zgłaszane przez Państwa oczekiwania, które nie tylko służą zaspokojeniu naszych wspólnych aspiracji, ale przede wszystkim mają bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszej Gminy. W osiąganiu wytyczanych celów od lat pomagają nam pozyskane środki zewnętrzne, których źródeł staramy się szukać w każdym możliwym miejscu. Każdego dnia dokładamy starań, aby nasze miasto oraz sołectwa ciągle się rozwijały, mieszkańcom żyło się coraz lepiej, a przybysze dostrzegali wyjątkowość tego miejsca.

  Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się mapą inwestycji Gminy Pakość zamieszczonej na stronie http://inwestycje.pakosc.pl/

                                                                                                                          Wiesław Kończal

                                                                                                                         Burmistrz Pakości